Selasa, 28 Nov 2023
  • Website SMPN 9 Madiun kembali lagi dengan semangat baru

MARS ADIWIYATA SMPN 9 MADIUN

LAGU SEKOLAH ADIWIYATA

Lagu dan Syair : Marji

Do = C    4/4

5 5  1  1       1   1      .   1    7    .   1    2       3  4    5  .   .    4  2   4     2   3  .

Sm  p   Sembi  lan    Se     ko    lah   ku     Seko  lah        a di  wi  ya ta

1       7   1   2  2      2       2       3      4   3    4     3      2    1

Ber bu da ya ling kung an      Cip  ta kan ke  sjah  tra an

7  1   2       2     2       2      5       6    5      4      3   .

I  si  pem  bangun  an      Ber  ke   lan   jut   an

7      1   2      2     .     4       3      2       2    .

Hi   jau rin  dang       ling   kungan   ku

3      4          5     5  .    .   4      3     2    1   .

Du   kung    a    ku       tun   tut   il    mu

1      1     2        2     .    4     3    2    2   .

Bu   ang sam   pah      dan di   pi   lah

3    4    5   5    .      6      5   4   6   5    .

Ja  di    kan            ke   bi  a   sa  an

6     5          4     4    .      6  5    45   3    .

Ta   nam    po   hon      di se   ki    tar

4   3     2   2   .    5        6    5   3    1   .

U  da   ra pun    men  ja   di  se   gar

1     1        2   2        2      4      3         2   2  .

He  mat   e   ner     gi     he  mat     a     ir

3      4    5     5     .     6     5         46   5   .

Po   la    la    ku         hi   dup     ka   mi

6       5     4    4    .      4        6         5       4    3   .

Ma   ri     ja    ga         ling    kung   an     ki   ta

4     3         2       2     .      5      6       5       3     1    .

Sa   lam     bu    mi           bu    mi    les    ta     ri

 

 

 

Post Terkait

LOMBA TINGKAT 2
27 Jul 2022

LOMBA TINGKAT 2

0 Komentar

KELUAR